Sinds 1 juli dit jaar kunnen werknemers waarvan de partner is bevallen, gebruik maken van het aanvullend geboorteverlof. Hierdoor hebben werknemers de mogelijkheid om tot vijf weken aanvullend verlof op te nemen, waarvan 70% van hun maximale dagloon wordt uitgekeerd door het UWV. Het aanvullende geboorteverlof kan opgenomen worden naast het geboorteverlof van één werkweek, welke 100% doorbetaald wordt. Wanneer een partner gebruik maakt van deze aanvullende regeling, dan blijft de werknemer wettelijke vakantiedagen opbouwen gedurende het verlof. Voor de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen en adv-dagen moeten aparte afspraken gemaakt worden.

Opbouw vakantiedagen

Het wettelijk aantal vakantiedagen is vastgelegd op viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Deze wettelijke vakantiedagen zijn bedoelt voor werknemers, om te herstellen van gedane arbeid. Wanneer een werknemer aanvullend geboorteverlof opneemt, dan blijft hij/zij deze wettelijke vakantiedagen ook opbouwen ten tijden van het verlof.

Voor aanvullende bovenwettelijke vakantiedagen en adv-dagen zijn geen wettelijke afspraken gemaakt. ADV-dagen zijn vrije dagen waar een werknemer volgens de CAO, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst recht op heeft als hij/zij meer werkt dan de afgesproken arbeidsduur. In de CAO, het personeelsreglement of in de arbeidsovereenkomst kunnen afspraken zijn vastgelegd of de werknemer deze ADV-dagen blijft opbouwen tijdens het aanvullend geboorteverlof.

Wanneer werkgever en werknemers geen afspraken hebben gemaakt met betrekking tot het opbouwen van de bovenwettelijke vakantiedagen, dan is het van belang dat dit alsnog gedaan wordt.

Opnemen aanvullend geboorteverlof

Een werknemer die recht heeft op het aanvullende verlof, kan deze dagen pas opnemen nadat het geboorteverlof van één werkweek is opgenomen. Hierbij heeft de werknemer de keuze om het aanvullende geboorte verlof in een keer op te nemen of te verspreiden over een langere periode. Het is hierbij verplicht om het aanvullende geboorteverlof op te nemen binnen zes maanden na de geboorte, daarna komt de regeling te vervallen. De werknemer krijgt tijdens het geboorteverlof een uitkering op basis van de Wet arbeid en zorg, welke door de werkgever aangevraagd kan worden.

Call Now Button