Vanaf volgende week zijn alle schoolvakanties in Nederland begonnen deze zomer. Hoewel juli en augustus over het algemeen de meest populaire maanden zijn om op vakantie te gaan, ziet het er dit jaar iets anders uit in verband met het corona virus. Veel mensen besluiten om thuis te blijven dit jaar of om vakantie in eigen land te vieren. De coronatijd roept veel vragen op over het opnemen van vakantie, zowel bij de werkgever als bij werknemers. Hieronder zijn de zes meest gestelde vragen én antwoorden te vinden over op vakantie gaan in coronatijd.

Kan ik als werkgever mijn werknemers verbieden om op vakantie te gaan naar een land met kleurcode oranje?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verzorgt reisadviezen en geeft kleurcodes per land. Een land met de kleurcode geel geeft aan dat u niet in quarantaine hoeft bij thuiskomst en waar vakantie ‘gewoon’ mogelijk is. Het wordt afgeraden om naar landen te reizen in de kleurcode oranje. Bij deze landen wordt geadviseerd om bij terugkomst 14 dagen thuis in quarantaine te gaan. De reisadviezen zijn terug te vinden via de website Nederland Wereldwijd van de Rijksoverheid.

Wanneer er door het ministerie wordt geadviseerd om niet naar het vakantieland te reizen in verband met corona, dan mag een werkgever dit ook van een werknemer verlangen. Het verbieden zal niet lukken, maar er kunnen wel consequenties aan verbonden worden. Dit heeft ermee te maken dat een medewerker besmet kan raken tijdens vakantie en bij terugkomst andere collega’s kan aansteken. Het wordt gezien als een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Moeten medewerkers in quarantaine als zij in een gebied op vakantie zijn geweest met de kleurcode oranje?

Ja, aangezien de overheid het dringende advies geeft om veertien dagen in thuis-quarantaine te gaan kan een werkgever dit ook van zijn/haar medewerkers verlangen.

Komt een werknemer terug uit een land met code geel, maar is diegene zelf of iemand uit het reisgezelschap ziek geworden? Dan moet de medewerker in quarantaine en is er geen reden voor een werkgever om loon of vakantiedagen in te houden. Wanneer iemand in quarantaine moet na een bezoek aan een land met code oranje en zich bewust was van de kleurcode, dan zijn de gevolgen voor rekening van de werknemer. Op dit moment is de werkgever niet verplicht om de loon door te betalen. Uiteraard kunnen er afspraken gemaakt worden om thuis te werken (waar mogelijk) of om bijvoorbeeld vakantiedagen op te nemen.

Wat moet ik als werkgever doen als een medewerker besmet is met corona?

Wanneer een werknemer klachten heeft, dan moet diegene thuis blijven en direct contact opnemen met de GGD. Heeft een werknemer milde klachten maar is diegene wel in staat te werken, dan kan hij/zij vanuit huis werken. Is dit geen optie? Dan dient u de medewerker ziek te melden bij de arbodienst, volgens de wet verbetering poortwachter. De arbodienst zal de werkgever adviseren over de mogelijkheden ten aanzien van werkhervatting, net als bij een ‘gewone’ ziekmelding.

Mag ik als medewerker mijn verlof intrekken vanwege corona?

Wanneer er akkoord is gegeven op het opnemen van vakantiedagen dan staat dit in principe vrij. Uiteraard kan een werkgever, uit goed werkgeverschap, beslissen om een (aantal) vakantiedagen terug te trekken. Dit zal altijd in goed overleg zijn tussen werkgever en werknemer.
Lees meer hierover in het artikel: Vakantiedagen intrekken of verplaatsen in verband met het corona virus.

Mag mijn werkgever collectieve vrije dagen aanwijzen?

Een werkgever heeft jaarlijks het recht om een maximum aantal collectieve dagen aan te wijzen. Het maximaal aantal dagen is verschillend per CAO. Mits de ondernemingsraad ermee akkoord gaat, is het dus mogelijk dat een werkgever collectieve vakantiedagen inzet. Een werkgever mag een werknemer niet verplichten om wettelijke vakantiedagen op te nemen.

Zijn er versoepelingen omtrent het verjaren van vakantiedagen?

In principe niet, opgebouwde wettelijke vakantiedagen dienen voor 1 juli opgenomen te worden. De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na 5 jaar. Echter is de werkgever wel verplicht om de medewerkers te wijzen op het vervallen van de wettelijke vakantiedagen. Gebeurt dit niet? Dan kan het zijn dat de Europese rechtspraak beslist dat deze dagen niet vervallen. Lees meer over het opnemen van verjaren van vrije dagen in het artikel wettelijke vakantiedagen opnemen.

Call Now Button