Actueel

FAQ – Wat betekent de NOW-regeling voor medewerkers?

By 14 mei 2020No Comments

FAQ - NOW-regeling voor werknemersDe NOW-regeling is één van de tegemoetkomingen in het economisch noodpakket voor werkgevers. Sinds 6 april kunnen bedrijven een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Dankzij deze noodmaatregel kunnen banen behouden blijven en worden inkomens van medewerkers beschermd. Maar wat betekent deze NOW-maatregel voor medewerkers binnen een organisatie?

Transparante communicatie richting medewerkers

In een eerder artikel hebben we de NOW-regeling al uitgebreid toegelicht. Toch horen wij bij Buro Payroll via verschillende relaties dat er regelmatig onduidelijkheid heerst onder werknemers. Want welke invloed heeft de NOW maatregel voor hen op bijvoorbeeld het salaris en de reiskosten? Duidelijke communicatie en openheid over het wel- of niet gebruikmaken van de NOW-maatregel is hierbij verstandig!

Om die reden hebben onze collega’s van Buro Payroll een FAQ lijst opgesteld met veelgestelde vragen én alle antwoorden hierop. Heb je zelf vragen over de NOW-regeling? Bekijk hieronder of het antwoord te vinden is in de lijst met veelgestelde vragen omtrent de NOW. Als organisatie is het verstandig om het FAQ overzicht beschikbaar te stellen voor medewerkers. Op deze manier wordt de HR-afdeling niet meer overspoeld met vragen over de NOW-maatregel én wordt er gezorgd voor transparante communicatie binnen het bedrijf.

FAQ – Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Dit betekent de NOW-regeling voor jou als werknemer:
Wordt mijn loon doorbetaald gedurende de NOW-regeling?

Ja. Je hebt recht op 100% doorbetaling van je loon, zolang je dienstverband voortduurt. Dit geldt ook als je (deels) niet werkt.

Kan ik ontslagen worden gedurende de NOW-regeling?

Het bedrijf heeft zich gecommitteerd om gedurende de periode van de toekenning, geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Het kan echter voorkomen dat het ondanks de NOW-toekenning financieel toch slechter gaat dan vooraf verwacht, waardoor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen alsnog noodzakelijk is.

Krijg ik mijn reiskostenvergoeding doorbetaald als ik onder de NOW-regeling val?

Als je op grond van jouw arbeidsovereenkomst recht hebt op een reiskostenvergoeding, dan heb je recht op doorbetaling hiervan zolang de arbeidsovereenkomst duurt. Dit kan mogelijk anders zijn, wanneer je als gevolg van de Coronacrisis niet werkt en als gevolg daarvan geen reiskosten meer maakt.

Moet ik gedurende de tegemoetkoming van de NOW-regeling stoppen met werken?

Nee. Voor jou geldt dat je gewoon blijft werken. Wij, als werkgever, dienen noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Als je ziek bent, of volgens de richtlijnen van het RIVM thuis moet blijven en er geen mogelijkheden zijn om thuis te werken, dan hoef je niet te werken. Je hebt dan recht op loon.

Wat zijn de gevolgen van de NOW-regeling voor mij als zieke werknemer?

Voor jou als zieke werknemer geldt de loondoorbetaling bij ziekte zoals die voorheen ook gold. De NOW-regeling compenseert op basis van omzetverlies en deze vergoeding is gebaseerd op de totale loonsom van het bedrijf. Daar vallen ook zieke werknemers onder die recht hebben op loondoorbetaling. Voor jou als zieke werknemer verandert er dus niets.

Ik ben besmet met het Coronavirus, krijg ik mijn loon doorbetaald?

Ben je ziek door Corona dan gelden de gewone regels voor loondoorbetaling bij ziekte. Ben je op vakantie? Dan tellen de dagen waarop je ziek bent als ziektedagen en niet als vakantiedagen.

Hoe zit het met mijn pensioenopbouw?

Wij ontvangen ook een compensatie voor aanvullende lasten en kosten, waaronder pensioenpremies. Dit blijf jij als werknemer dus gewoon opbouwen.

Mag ik mijn eerder opgenomen verlofuren intrekken nu mijn vakantie niet door gaat?

Je kunt een verzoek indienen om je verlofuren in te trekken. Alleen als er een zwaarwegend bedrijfsbelang is, mag dit verzoek geweigerd worden. Een zwaarwegend belang is bijvoorbeeld dat er al een vervanger is aangenomen om jouw werk te kunnen doen en er niet genoeg ander werk is tijdens jouw voorgenomen vakantieperiode. Een andere gewichtige reden zou kunnen zijn dat niet alle vakanties verschoven kunnen worden, omdat wij dan later in het jaar rooster technische problemen krijgen.

Vervallen mijn wettelijke vakantiedagen van 2019 nog wel per 1 juli 2020?

Ja. In de wet staat dat iedereen recht heeft op vier weken vakantie. Dit is vier keer het aantal uur dat je per week werkt. Dit zijn je wettelijke vakantiedagen. Het kan zijn dat je naast die vier weken nog extra vakantiedagen per jaar hebt. Dat zijn de bovenwettelijke vakantiedagen.

Je moet de wettelijke vakantiedagen zoveel mogelijk in hetzelfde kalenderjaar waarin je deze opbouwt opnemen. Heb je de vakantiedagen niet opgemaakt? Dan moet je deze voor 1 juli 2020 alsnog opnemen, daarna vervallen ze en ben je de vakantiedagen kwijt. Lees meer hierover in het artikel wettelijke vakantiedagen opnemen.

Verbruik ik mijn WW-rechten gedurende de NOW-toekenning?

Nee.

Wordt mijn vakantiegeld doorbetaald als de NOW-regeling toegekend is?

Ja. Samen met de subsidie ontvangen wij ook een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden maart, april en mei (dit zijn de maanden waarover de subsidie voor de loonsom wordt toegekend). Het overige deel van de vakantiebijslag waarop jij als werknemer recht hebt wordt niet gesubsidieerd, maar is wel aan jou verschuldigd.

Wettelijk gezien is de regel dat de opgebouwde vakantiebijslag over de periode juni 2019 t/m mei 2020 in de maand juni 2020 moet zijn uitbetaald.

Kan ik verplicht worden om andere werkzaamheden uit te voeren?

Normaliter voer je de werkzaamheden uit zoals die in je functieomschrijving beschreven staan. Wij kunnen je vragen andere werkzaamheden op te pakken, bijvoorbeeld als een collega ziek is (zeker nu met de uitbraak van het Coronavirus). Deze werkzaamheden moeten voor jou wel redelijk zijn. Ten alle tijden zullen wij zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.

Ik ben zwanger. Loop ik of mijn kindje extra risico door het Coronavirus?

Volgens het RIVM is er nog geen reden om aan te nemen dat het Coronavirus gevaarlijk(er) is voor zwangere vrouwen of voor hun kindje. Het lijkt erop dat de ziekte bij zwangere vrouwen hetzelfde verloopt als bij anderen en hierbij is voor zover bekend geen verhoogd risico op een miskraam of aangeboren afwijkingen.

Het advies is voor zwangere vrouwen, net als voor iedereen, om goed je handen te wassen en zoveel mogelijk afstand tot andere mensen te bewaren om besmetting te voorkomen.

Ik ben zwanger maar wel nog aan het werk. Welke richtlijnen gelden er voor mij?

Dezelfde richtlijnen voor werk en zwangerschap gelden zoals voorheen. Dit betekent dat je recht hebt op onder andere: extra pauzes, aanpassing van je werkzaamheden of je werkomstandigheden als dat nodig is. Ook hoef je niet meer over te werken en onregelmatige- of nachtdiensten te draaien.

Flexibele inzet van medewerkers

Een FAQ overzicht met de meest gestelde vragen in één overzicht is een eenvoudige manier om medewerkers te informeren. Is er binnen de organisatie behoefte aan dit soort documenten of bijvoorbeeld aan ondersteuning binnen de HR-afdeling? Neem dan vrijblijvend contact op met Buro Payroll, onze professionals denken graag mee!

Call Now Button