De transitievergoeding verlagen of in termijnen betalen

By Actueel

Een werkgever kan de beslissing maken om het contract van één of meerdere medewerkers niet te verlengen of werknemers te ontslaan. Voor deze medewerkers moet een transitievergoeding betaalt worden, wat een flinke financiële klap kan zijn voor het bedrijf. Om die reden is het in de ontslagregeling vastgelegd dat de werkgever de vergoeding in termijnen mag betalen. Daarnaast is het vanaf 1 juli mogelijk om de transitievergoeding in meer gevallen te verlagen.

Read More

Regeling compensatie transitievergoeding

By Actueel

Na twee maanden thuiswerken, gaan er steeds meer mensen weer naar kantoor. De terugkeer naar kantoor roept de nodige vragen op bij werkgevers én werknemers, merken onze hr-professionals die gedetacheerd zijn bij de klant. Lees hier de vijf meest gestelde vragen én antwoorden over de terugkeer naar kantoor.

Read More

Wettelijke vakantiedagen opnemen

By Actueel

Werknemers bouwen jaarlijks een vakantiesaldo op dat minimaal gelijk is aan viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Als werkgever bent u verplicht om werknemers de mogelijkheid te bieden om deze dagen op te nemen. Sinds 2012 is er in de wet een vervaltermijn opgenomen over het vervallen van de wettelijke vakantiedagen.

Read More

Wettelijk minimumloon stijgt met 1,6%

By Actueel

Iedere werknemer die in Nederland werkt heeft recht op het minimumloon. Twee keer per jaar (in januari & juli) wordt het minimumsalaris aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. Ook dit jaar gaan deze lonen weer omhoog, per 1 juli 2020 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,6%.

Read More
Call Now Button