Wettelijke vakantiedagen opnemen

By Actueel

Werknemers bouwen jaarlijks een vakantiesaldo op dat minimaal gelijk is aan viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Als werkgever bent u verplicht om werknemers de mogelijkheid te bieden om deze dagen op te nemen. Sinds 2012 is er in de wet een vervaltermijn opgenomen over het vervallen van de wettelijke vakantiedagen.

Read More

Wettelijk minimumloon stijgt met 1,6%

By Actueel

Iedere werknemer die in Nederland werkt heeft recht op het minimumloon. Twee keer per jaar (in januari & juli) wordt het minimumsalaris aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. Ook dit jaar gaan deze lonen weer omhoog, per 1 juli 2020 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,6%.

Read More

NOW-regeling vervangt de werktijdverkorting

By Actueel

Op 17 maart heeft het kabinet besloten dat banen en inkomens van mensen beschermd moeten worden. Om die reden is er een economisch noodpakket aangekondigd. De NOW-regeling biedt bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten die nu omzetverlies lijden en vervangt op dit moment de werktijdverkorting.

Read More
Call Now Button