Actueel

NOW-regeling vervangt de werktijdverkorting

By 7 april 2020mei 14th, 2020No Comments

De werktijdverkorting is een regeling voor werkgevers die door buitengewone omstandigheden tijdelijk geen/minder werk hebben voor hun personeel. Één van de regels om in aanmerking te komen voor deze regeling is dat de buitengewone omstandigheden buiten het normale ondernemersrisico vallen, zoals het geval bij het coronavirus. Op 17 maart is er door het kabinet besloten dat de banen en inkomens van mensen beschermd moeten worden. Om die reden is er een economisch noodpakket aangekondigd. Een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden, is er daar één van. De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling) vervangt hiermee de werktijdverkorting (WTV). Sinds maandag 6 april is het voor werkgevers mogelijk om een aanvraag te doen om in aanmerking te komen voor deze regeling.

Wat houdt de NOW-regeling in?

Dankzij de nieuwe NOW-regeling kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Hiervoor ontvangen zij van het UWV een voorschot, zodat werkgevers hun werknemers in dienst kunnen houden en blijven doorbetalen. Hierbij gaat het zowel om medewerkers met een vast als een flexibel contract, ook oproepkrachten. Uitzendkrachten kunnen niet in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van opdrachtgevers, dit kunnen uitzendbedrijven zelf wel doen voor hun uitzendkrachten.

Hoewel de aanvraag pas vanaf 6 april ingediend kan worden, kunnen bedrijven met terugwerkende kracht vanaf 1 maart in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. Voorwaarde is dat bedrijven gedurende drie (aaneengesloten) maanden een omzetverlies van in ieder geval 20% hebben, De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom naar rato van de omzetdaling. Wanneer een bepaalde organisatie dus verplicht is om de deuren te sluiten en hierdoor 100% omzetverlies heeft, dan ontvangt dit bedrijf 90% van de totale loonsom.

Wanneer een organisatie gebruik maakt van de NOW-regeling dienen de medewerkers hun reguliere salaris uitbetaald te krijgen. Daarnaast mag er in deze periode geen ontslag aangevraagd worden vanwege bedrijfseconomische redenen. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de NOW-regeling, verbruiken werknemers hun WW-rechten niet, omdat de regeling hier los van staat. Buro Payroll heeft een FAQ overzicht NOW-maatregel opgesteld met veelgestelde vragen over wat deze regeling betekent voor medewerkers.

Zodra de NOW-regeling is aangevraagd en toegewezen, verstrekt het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal worden vastgesteld wat de exacte daling in de omzet is geweest. Meer weten over de NOW-regeling of uitzoeken of uw organisatie in aanmerking komt? Bekijk hieronder het filmpje over de NOW-regeling van UWV of lees meer over de regeling op de website van UWV.

Tegemoetkoming voor ZZP’ers

Het kabinet probeert bedrijven en medewerkers zoveel mogelijk door de crisis te helpen met behulp van deze NOW-regeling. Zelfstandige ondernemers zoals ZZP’ers komen in aanmerking voor een andere tijdelijke regeling, namelijk: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Meer weten over Tozo? Lees dan het hele artikel over Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

Call Now Button