Op 2 augustus 2022 treedt de Wet Betaald Ouderschapsverlof (Wbo) in werking. Deze wet zorgt ervoor dat ouders ouderschapsverlof kunnen opnemen waarvan het verlof deels wordt doorbetaald. Dankzij deze nieuwe wet hebben ouders het recht om in totaal 9 weken betaald ouderschapsverlof op te nemen in het 1e levensjaar van het kind. Het verlof kan opgenomen worden door alle ouders van kinderen jonger dan 1 jaar en geldt dus niet alleen voor ouders met kinderen die na 2 augustus 2022 geboren zijn. Het betaalde verlof bedraagt 70% van het dagloon waarbij een grens aangehouden wordt tot maximaal 70% van het maximumdagloon.

Verlofsoorten geboorte

Na de geboorte heeft de moeder standaard 16 weken zwangerschapsverlof, deze weken worden 100% doorbetaald. Partners hebben op dit moment recht op 1 week geboorteverlof, welke ook volledig wordt doorbetaald. Met de komst van de Wet Wieg op 1 juli 2020 konden partners dit verlof al uitbreiden met maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof tegen 70% van het salaris. Deze verlofdagen dienen binnen een periode van 6 maanden na de geboorte opgenomen te worden. Het nieuwe wettelijk betaalde ouderschapsverlof dat vanaf 2 augustus 2022 opgenomen kan worden, komt bovenop de al bestaande verlofsoorten omtrent een geboorte. Daarnaast blijft ook het onbetaalde ouderschapsverlof een wettelijk recht. Zowel moeder als partner mag in totaal 17 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen in de eerste 8 levensjaren van hun kind.

“Zijn niet alle betaalde ouderschapsverlofdagen opgenomen? Dan wordt het restsaldo overgeheveld naar het onbetaalde ouderschapsverlof.”

Verlofsoorten geboorte (Bron: AFAS)

Uitkering Wet arbeid en Zorg (WAZO)

Net als bij andere uitkeringen op basis van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) vraagt de werkgever de uitkering aan bij het UWV. Deze aanvraag kan gedaan worden ná de eerste opname van het betaald ouderschapsverlof, tot 15 maanden na de geboorte. Vervolgens wordt de uitkering uitbetaald aan de werkgever (tenzij er bij de aanvraag wordt aangegeven om de uitkering direct naar de werknemer over te laten maken). Over betaald ouderschap bouwt de werknemer vakantiedagen op. Of er pensioen wordt opgebouwd gedurende het ouderschapsverlof hangt af van de afspraken met de pensioenuitvoerder en kunnen dus verschillen per werkgever. (bron: Rendement)

Betaald ouderschap bij adoptie of pleegouderschap

Het betaalde ouderschapsverlof is niet alleen in te zetten voor ouders die zelf een baby hebben gekregen. De rijksoverheid maakt namelijk bekend dat ook adoptie ouders of pleegouders gebruik kunnen maken van deze nieuwe verlofregeling. De voorwaarden die gelden voor adoptie ouders en/of pleegouders zijn:
– De pleegkinderen of adoptiekinderen zijn onder de 8 jaar
– Het verlof mag opgenomen in het eerste jaar na de plaatsing van de pleegkinderen of de adoptie.

Hulp nodig bij de nieuwe Wet Betaald Ouderschapsverlof?

Als werkgever is het van belang dat er een aantal zaken geregeld zijn voordat deze nieuwe wetgeving van kracht is. Zo is het belangrijk om aanstaande ouders te attenderen op de nieuwe wetgeving en uit te leggen wat dit voor hen betekent. Daarnaast kunnen er in de CAO afwijkende regels gemaakt zijn of bijvoorbeeld een aanvulling op het betaalde verlof gelden.

Het verlof dient door de werkgever aangevraagd te worden door middel van een aanvraagformulier bij het UWV. Voor een werkgever is het dus van belang om duidelijke afspraken te maken op welke manier de medewerker het verlof aanvraagt. Werkt jullie organisatie met AFAS software? Dan kan dit bijvoorbeeld ingericht worden door middel van een aanvraag voor een roosterwijziging. Vanuit ons label Peopletrack helpen we verschillende organisaties bij de AFAS inrichting, óók voor het automatisch verwerken van deze nieuwe wetgeving. Hulp nodig bij de nieuwe Wet Betaald Ouderschapsverlof of bij de inrichting van het ouderschapsverlof 2022 in AFAS? Neem vrijblijvend contact met ons op, zodat wij kunnen meedenken vanuit onze HR, payroll of AFAS achtergrond!

Call Now Button