De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met het voorstel van Minister Wouter Koolmees om het ouderschapsverlof voor een deel te betalen, aldus de Rijksoverheid. Het ouderschapsverlof moest uitgebreid worden in verband met een nieuwe Europese richtlijn waarin staat dat ouders twee manden recht hebben op betaald verlof. De overheid zal tot maximaal de helft van het salaris terugbetalen wanneer kersverse ouders het ouderschapsverlof opnemen. Deze nieuwe regeling gaat in vanaf 2 augustus 2022.

Huidig ouderschapverlof

In de huidige situatie hebben ouders in de eerste acht jaar na de geboorte van een kind recht op 26 weken ouderschapsverlof, welke meestal onbetaald is. In een aantal CAO’s is dit verlof al wel gedeeltelijk betaald. Wanneer dit niet het geval is, is het voor sommige ouders simpelweg te duur om onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Dit uit zich ook in de cijfers; slechts een derde maakt gebruik van de regeling.

Negen weken ouderschapsverlof

De nieuwe regeling houdt in dat ouders negen weken betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen in het eerste jaar na de geboorte van hun kind. Ouders krijgen dan van het UWV een uitkering tot maximaal 50% van hun dagloon. Dankzij de nieuwe regeling zal de drempel lager worden om het ouderschapsverlof op te nemen. Hierdoor krijgen ouders de mogelijkheid om een betere balans te vinden tussen hun werk en gezin. De negen vrije weken zijn op te nemen door zowel vaders als moeders. Vaders kunnen het verlof opnemen naast de vijf dagen waar zij al recht op hebben. Voor moeders komt het ouderschapsverlof bovenop het zwangerschapsverlof.

Wanneer het verlof niet in het eerste levensjaar wordt opgenomen, kan het verlof toegevoegd worden aan de 17 weken onbetaald verlof. Dit verlof kunnen ouders opnemen tot hun kind 8 jaar is, echter zal dit niet gedeeltelijk betaald zijn vanuit de overheid. Uiteraard zijn werkgevers hierin vrij om zelf afspraken te maken met hun werknemers.

Call Now Button