Vrijwel iedere medewerker is wel eens ziek, over het algemeen houdt iedere werkgever hier rekening mee. Echter komt het ook wel eens voor dat een medewerker langdurig ziek uitvalt, dat is een scenario waar niet iedere werkgever zich bewust van is. Wanneer een medewerker langdurig ziek is en dit houdt langer dan 2 jaar aan, dan mag de arbeidsovereenkomst beëindigd worden. In dit geval kan de werknemer een transitievergoeding krijgen. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald op basis van het (laatstverdiende) maandsalaris en de duur van het dienstverband.

Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 is het voor werkgevers mogelijk om compensatie aan te vragen voor de betaalde transitievergoeding. Deze compensatie kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor dienstverbanden die zijn beëindigd vanaf 1 juli 2015. Wanneer de transitievergoeding tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 betaald is, dan kan de compensatie transitievergoeding uiterlijk 30 september 2020 aangevraagd worden. Binnen zes maanden beslist het UWV of de werkgever hier recht op heeft.

Voorwaarden voor het compenseren

Om gebruik te maken van de compensatie transitievergoeding, moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Zo moet de arbeidsovereenkomst (gedeeltelijk) beëindigd zijn wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij het beëindigen van de overeenkomst dient de werknemer nog ziek te zijn én er moet een transitievergoeding betaald zijn. Wanneer de vergoeding vanaf 1 april 2020 is betaald, dient de compensatie bij het UWV binnen zes maanden aangevraagd te worden. Vervolgens wordt er binnen acht weken besloten door het UWV of de werkgever recht heeft op de compensatie transitievergoeding.

De Corona crisis heeft geen invloed op de aanvraag compensatie transitievergoeding. Wanneer een organisatie last heeft van financiële problemen door het virus, dan kunnen de aanvragen niet versneld uitgevoerd worden. Bedrijven die financieel getroffen zijn door het Corona virus worden door het UWV doorverwezen naar de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. In een eerder artikel van Buro Payroll leest u meer over de inhoud van de NOW-regeling.

Call Now Button