Ingekomen buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die schaar is in Nederland komen in aanmerking voor de 30%-regeling. Om onder de 30%-regeling te vallen, dienen buitenlandse werknemers te voldoen aan een bepaalde salarisnorm. Door de jaarlijkse verhoging van de salarisnormen in 2021, houdt dit in dat ingekomen werknemers in 2021 meer moeten verdienen.

Jaarloon ingekomen buitenlandse werknemers

Om in te schatten of een ingekomen buitenlandse werknemer voldoet aan de deskundigheidsvereiste, gaat de Belastingdienst ervan uit dat diegene een bepaald salaris verdient. Ingekomen werknemers moeten in 2021 een belastbaar jaarloon hebben van €38.961,-. Dit jaarloon is exclusief de vrijstelling. Werknemers met een masterdiploma onder de 30 jaar moeten een belastbaar jaarloon hebben van €29.616,-. Voor wetenschappers en onderzoekers bij bepaalde onderwijs- en onderzoeksinstellingen geldt geen salarisnorm.

Forfaitair percentage

Wanneer een ingekomen buitenlandse werknemer voldoet aan de voorwaarden voor de 30%-regeling (zie hieronder), kan diegene tot 30% van zijn/haar loon onbelast uitbetaald krijgen. Dit kan gebruikt worden als vaste vergoeding voor de extra kosten die gemaakt worden door het tijdelijke verblijf in Nederland. Dit is een forfaitair percentage, waardoor het niet nodig is om hiervoor bewijs aan te leveren in de loonadministratie. Deze regeling kan maximaal vijf jaar worden toegepast voor een ingekomen werknemer.

Voorwaarden voor de 30%-regeling

Werknemers die gebruik willen maken van de 30%-regeling moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De werknemer is geworven buiten Nederland of is uitgezonden om in Nederland te werken
  • De werknemer is in loondienst bij de Nederlandse werkgever
  • De specifieke deskundigheid is bijna niet te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt
  • Van de twee jaar vóór de eerste werkdag in Nederland heeft de werknemer meer dan 16 maanden buiten Nederland gewoond. Dit moet op een afstand zijn geweest van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens.
  • De werknemer heeft een geldige beschikking voor de 30%-regeling.

Lees meer over de 30%-regeling of vraag een verzoek aan voor deze regeling via de website van de Belastingdienst. Benieuwd naar de regels met betrekking tot het thuiswerken tijdens deze corona periode in combinatie met de 30%-regeling? Lees dan ook het artikel remote werken en het heffingsrecht.

Call Now Button