War on Talent!
Waarom talentmanagement belangrijk is en waar organisaties juist nú aandacht voor moeten hebben.

Wat is talentmanagement? En waarom is dit belangrijk

Talentmanagement gaat over het investeren van medewerkers in organisaties, een onderwerp dat steeds belangrijker wordt. Iedereen trekt namelijk aan dezelfde talenten op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Talenmanagement draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het doel hiervan is om de talenten van medewerkers verder te ontwikkelen en optimaal te benutten, zodat zij nu en in de toekomst toegevoegde waarde kunnen leveren voor de organisatie. Talent management is een aanhoudend proces waarin talent gevonden en ontwikkelt wordt. Geef medewerkers de kans zichzelf te ontplooien. Dit wil toch iedere medewerkers?

Heeft de organisatie strategie voor talenten?

De opvatting over talentmanagement in organisaties hangt af van wat hier onder ’talent’ wordt verstaan, want elke organisatie kijkt anders naar talent. Het is belangrijk om een eenduidige visie op talent te hebben, zodat er geen kansen verloren gaan.

Eenmaal het talent gevonden, is het zaak om hem/haar een plek binnen de organisatie te bieden die goed is voor zowel de werkgever als voor de medewerkers. Vervolgens is het van belang om in de gaten te houden hoe talenten zich ontplooien binnen hun werkplek. Belangrijk hierbij is om ook te kijken of zij uiteindelijk toch beter tot hun recht komen binnen een andere functie. Hierop inspelen blijft de gehele loopbaan van groot belang. Blijf dus in gesprek met medewerkers!

Binden – Boeien – Behouden

Bij talentmanagement gaat het om binden, boeien en behouden van talent. Daarbij is het groeien van aanwezig talent ook belangrijk. Door dit te bereiken dient jouw talentmanagement goed op orde te zijn in de gehele employee journey.

Instroom; Van sollicitatie tot aan onboarding
Talentmanagement begint bij het aantrekken van talent. Er zijn drie (digitale) tools waarmee de instroom van talent geoptimaliseerd wordt, te weten: een gelikte en gebruikersvriendelijke werkenbij-site, een sollicitant workflow en goede onboarding.

– Een werkenbij- website heeft verschillende voordelen, namelijk dat kandidaten zich kunnen verdiepen in de organisatie(cultuur), in hun toekomstige werkomgeving en de loopbaanmogelijkheden binnen de organisatie. Een aparte website of specifieke pagina voor potentiële kandidaten kan leiden tot meer sollicitanten, zeker als ze weten wat de organisatie doet aan talentmanagement. Zorg ervoor dat de werkenbij-site gelinkt is aan de bedrijfssite of dat de werken-bij pagina goed vindbaar is op de algemene website.

– Organisatie die werken met AFAS software kunnen gebruik maken van Sollicitant Self Service (SSS) en voor de Onboarding het draaiboek. Met SSS kunnen de sollicitanten zelf hun gegevens en informatie invullen en benodigde documenten uploaden in de online omgeving. Ook kan de sollicitant via deze omgeving uitgenodigd worden voor een gesprek. Op deze manier wordt een groot deel van het sollicitatieproces geautomatiseerd en wordt voor iedereen dezelfde instroom gecreëerd. Daarbij zorgt Sollicitant Self Service ervoor dat sollicitanten zélf verantwoordelijk zijn voor de juiste aanlevering van hun gegevens, wat zorgt voor minder fouten. Dit leidt tot minder administratief werk voor de hr-afdeling én dus meer tijd voor talentmanagement!

– Een goed onboardingprogramma is van belang om medewerkers te behouden. Met een onboardingsprogramma kan de medewerker goed kennis maken met de organisatie, zoals de regels, de missie en visie leren kennen. Daarnaast is dit het ideale moment om kennis te maken met de bedrijfscultuur en in contact te komen met verschillende afdelingen in een organisatie. Als medewerkers zich onderdeel van de organisatie voelen, zullen zij langer bij deze werkgever blijven. Een hogere betrokkenheid leidt namelijk tot een langer dienstverband. Vergeet je medewerkers dus niet vanaf het eerste moment mee te nemen in de organisatie-talentstrategie. Zo weet de nieuwe medewerker meteen dat hier aandacht voor is.

Doorstroom; Bewaken van talent en doorgroeien
Doorstroom is de tweede stroom van talentmanagement. De basis van doorstroom is het in kaart brengen van de competenties van medewerkers. Kijk naar welke competenties zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie en kijk of hun huidige competenties met ontwikkeling en aanpassing bij een andere functie passen.

Talentontwikkeling is cruciaal voor het bewaken van talent. Geef hen de kans zich te ontplooien binnen de organisatie. Beide zijn erbij gebaat. Houdt het divers, door naast de opleidingen, trainingen en webinars  ook (online)cursussen aan te bieden. Werken jullie met AFAS? Cursusmanagement biedt mogelijkheden!

Uitstroom; Vertrek van talent?!
Het in kaart brengen van de uitstroom van medewerkers is van belang, zodat er rekening gehouden kan worden met de competenties en medewerkers die in de toekomst nodig zijn. Maar doe ook voor vertrek nog de uitvraag wat je als organisatie op het gebied van talentmanagement beter kan doen.  Er is een goed ingerichte uitstroom workflow aanwezig? Hier kun je  zoals het inleveren van bedrijfseigendommen en het exitgesprek goed vastleggen. Met goed zicht hebben op de uitstroom, wordt het ook makkelijker een geschikte opvolger te vinden voor degene die uit dienst gaat.


Hulp nodig bij de optimalisatie van AFAS en de software jullie organisatie te ondersteunen bij het toepassen van talentmanagement? Bekijk de website van ons label Peopletrack, onze collega’s helpen graag verder bij het optimaal gebruik maken van AFAS Software :
Peopletrack | Full service dienstverlener op het gebied van AFAS Profit

Call Now Button