De gezondheid van werknemers is altijd een belangrijk onderwerp geweest voor werkgevers. Door de komst van het coronavirus zijn organisaties hier misschien zelfs scherper op dan zij ooit zijn geweest. Wanneer een werknemer klachten heeft die corona-gerelateerd kunnen zijn, dan is het van belang dat de medewerker thuis blijft om eventuele besmetting te voorkomen. Echter is het niet toegestaan om uit voorzorg de temperatuur van werknemers op te meten. De autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat dit in strijd is met de privacyregels.

Waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens

Onlangs hebben twee grote Nederlands bedrijven een waarschuwing gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) omdat zij uit voorzorg de temperatuur van de werknemers opnamen. Volgens de AP is de lichaamstemperatuur een persoonsgegeven, wanneer deze te herleiden is naar een specifiek persoon. De twee grote Nederlandse bedrijven hebben werknemers met een te hoge temperatuur geen toegang gegeven tot hun werkplek. Een te hoge lichaamstemperatuur kan namelijk duiden op een besmetting van het corona-virus. Echter is het verkrijgen, verwerken en opslaan van medische gegevens beschermd in het kader van de AVG.

Temperatuur meten met toestemming van medewerkers

Ondanks dat een werknemer vooraf toestemming geeft om de temperatuur te meten, is dit niet toegestaan. Aangezien er in een arbeidsrelatie geen sprake is van gelijkwaardigheid, kunnen medewerkers zich namelijk onder druk gezet voelen. Om die reden kunnen zij toestemming geven, ook al staan zij hier niet volledig achter. De enige manier waarop het geoorloofd is om de temperatuur te meten, is als er na het meten niets gedaan wordt met deze gegevens. Deze mag dus nergens geregistreerd staan en het is ook niet geoorloofd om na een meting van een te hoge temperatuur de toegang te weigeren.

Klachten? Blijf thuis!

Het RIVM heeft aangegeven twijfels te hebben over het meten van de temperatuur om vast te kunnen stellen dat iemand besmet is met het virus. Bij slechts een klein deel van de besmettingen zou er sprake zijn van verhoging, andere symptomen kunnen ook wijzen op een corona-besmetting. Dit zijn de bekende symptomen zoals onder andere: hoesten, vermoeidheid, benauwdheid, hoofdpijn en het verlies van smaak en/of geur.

Call Now Button