In mei of juni kijken de meeste werknemers uit naar hun vakantiegeld. Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) heeft iedere medewerker die in Nederland woont en een arbeidsovereenkomst heeft, recht op vakantiegeld. De vakantiebijslag bedraagt minimaal 8% van het bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar.

Het vakantiegeld kan, als gevolg van het coronavirus, ter discussie komen te staan. De reserves van veel ondernemers zijn door de aanhoudende coronacrisis nog kleiner geworden, waardoor het uitkeren van het vakantiegeld een té grote uitgave is. Maar mag een werkgever beslissen om het vakantiegeld later, verspreid of zelfs helemaal niet uit te betalen?

Vakantiebijslag onderdeel van primaire arbeidsvoorwaarden

Een werkgever mag de arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig veranderen. Het is dus niet toegestaan dat een werkgever het besluit neemt om het vakantiegeld niet of later uit te betalen. Uiteraard is het wel mogelijk voor de werkgever om het gesprek aan te gaan met de werknemers. Mocht het nodig zijn om de vakantiebijslag verspreid uit te betalen en medewerkers stemmen hiermee in, dan kan dit voor sommige bedrijven uitkomst bieden. Hierbij is voor de werknemer van belang dat er duidelijke, schriftelijke afspraken gemaakt worden waaruit blijkt wanneer het bedrag wordt uitbetaald.

Wanneer de werknemers hier niet mee akkoord gaan, dan dient een werkgever het vakantiegeld dus uiterlijk eind juni te betalen. De vakantiebijslag is namelijk onderdeel van het loon en dat is een van de primaire arbeidsvoorwaarden.

Uitzondering vermindering vakantiebijslag

Er is een uitzondering op de regel, waarbij werkgevers niet het volledige bedrag aan vakantiegeld hoeven uit te keren. Dit is het geval wanneer een werknemer recht heeft op een bedrag dat 3 keer het minimumloon bedraagt. In dat geval kan de werkgever schriftelijk overeenkomen met de werknemer dat hij/zij een lager bedrag ontvangt.

Daarnaast kunnen werkgevers die gebruik maken van de NOW regeling rekenen op compensatie van een deel van de loonkosten, hier valt ook het vakantiegeld onder.

Call Now Button