De Belastingdienst informeert werkgevers over de wijzigingen in de loonheffingen door middel van de Nieuwsbrief Loonheffingen. Hoewel deze brief normaliter in juli al gepresenteerd wordt met de wijzigingen voor het daarop volgende jaar, verschijnt deze nieuwsbrief nu pas aan het einde van het jaar. In deze brief staan alle wijzigingen die al bekend zijn. De overige veranderingen en tarieven voor 2021 worden later deze maand verwacht.

Vrije ruimte van de werkkostenregeling

In de nieuwsbrief loonheffingen heeft de Belastingdienst kenbaar gemaakt dat de vrije ruimte van de werkkostenregeling kleiner wordt. De vrije ruimte wordt 1,7% voor de eerste €400.000,- van de loonsom. Over het restant van de loonsom geldt straks een vrije ruimte voor 1,18%.

In verband met de noodmaatregelen die getroffen worden voor de coronacrisis is er een tijdelijke verruiming van de vrije ruimte in 2020. In dit jaar wordt uitgegaan van een vrije ruimte van 3% voor de eerste €400.000,- van de loonsom. Voor het restant van de loonsom blijft het percentage in 2020 op 1.2%.

Verruiming gerichte vrijstelling studie en opleiding

Er is vanaf 1 januari 2021 gerichte vrijstelling voor scholing, ook voor ex-werknemers. Door het COVID-19 virus wordt het belang van scholing namelijk nog meer benadrukt. De verruiming ziet op vergoedingen en verstrekkingen voor het volgen van een opleiding/studie met het oog op het verwerven van inkomen.

Naast de verkleining van de vrije ruimte van de werkkostenregeling en de verruiming van de gerichte vrijstelling, zijn ook de volgende onderwerpen bekend gemaakt:

  • Lagere bijtelling zonnecelauto
  • Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing. Deze is normaal gesproken 52%, de (gedeeltelijke) vrijstelling loopt van 2021 tot en met 2025.
  • De AOW leeftijd wordt in 2021: 66 jaar en 4 maanden
  • De einddatum van het overgangsrecht voor de levensloopregeling wordt vervroegd naar 1 november 2021
  • Wijzigingen in de aangifte loonheffingen, werkgevers hoeven de drie contractindicaties (te weten: indicatie arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd, indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst en indicatie oproepovereenkomst) alleen nog aan te leveren als er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Meer informatie hierover is te lezen in de nieuwsbrief.

Benieuwd naar de volledige publicatie? Lees dan ook de Nieuwsbrief loonheffingen 2021 van de Belastingdienst.

Call Now Button