De noodmaatregelen voor het doorlopen van vaste reiskostenvergoeding zou per 1 januari 2021 eindigen, maar het kabinet heeft aangegeven de maatregel tóch te verlengen in verband met de nieuwe lockdown. Hiermee wordt een administratieve last voorkomen en kunnen werkgevers tegemoet blijven komen aan reiskosten die werknemers ondanks het thuiswerken toch hebben.

Voorwaarde verlenging vaste reiskostenvergoeding

In een eerder artikel over het doorlopen van de vaste reiskostenvergoeding dat thuiswerkdagen niet meer gezien mochten worden als reisdagen. In verband met de nieuwe lockdown heeft het kabinet aangegeven de gevolgen van deze regeling in januari opnieuw te bekijken. Dit houdt in dat de vaste reiskostenvergoeding in ieder geval nog door mag lopen tot 1 februari 2021. De voorwaarde die hieraan gesteld wordt, is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever zijn toegekend.

Doorbetalen niet verplicht

Wanneer er in de arbeidsvoorwaarden, CAO of in het personeelshandboek is bepaald dat de werkgever de reiskosten moet vergoeden bij afwezigheid van de werknemer, dan moeten deze vaste reiskosten ook uitbetaald worden. Werkgevers zijn het niet wettelijk verplicht om de vaste reiskosten door te betalen wanneer dit niet is opgenomen in het contract, de CAO of het personeelshandboek. Wanneer een werknemer langdurig thuis blijft door ziekte of thuiswerken, mag de werkgever ook beslissen om de vaste reiskostenvergoeding te stoppen. De werkgever dienst de werknemers dan per brief te informeren over het stopzetten van de vergoeding. Werkgevers doen er verstandig aan om de werknemers op de hoogte te brengen over de aanleiding hiervan; bijvoorbeeld vanwege noodzakelijke kostenbesparing.

Meer lezen? Bekijk dan de website van de rijksoverheid om de kamerbrief over specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket te lezen.

Call Now Button