Waar de vrije ruimte in 2020 werd verruimd, zal dit in 2021 ook het geval zijn als onderdeel van het economisch steun- en herstelpakket. De vrije ruimte over de eerste €400.000,- aan loonsom is nogmaals 3% in plaats van 1.7%. Dit kunnen werkgevers besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemer zonder dat deze kosten belast worden. Het is aan de werkgever of zij deze vrije ruimte in de werkkostenregeling willen besteden en waaraan zij het bedrag besteden. Sinds de coronacrisis wordt dit voornamelijk gebruikt om onbelaste thuiswerkkostenvergoedingen te verstrekken.

Vrije ruimte boven de €400.000

De belastingdienst heeft aangegeven dat de vrije ruimte 1.18% zal zijn over het bedrag van de loonsom boven de €400.000,- in 2021. Dit is een lichte verlaging ten opzichte van 2020, waarmee de extra vrijstelling van de scholingsaftrek wordt betaald. Wanneer een werkgever meer onder brengt in deze ruimte dan moet er 80% aan eindheffing betaald worden over dit meerdere deel.

Gebruikelijkheidstoets

Werkgevers mogen zelf bepalen waar zij de vrije ruimte aan besteden, mits deze vergoedingen voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. Hierbij wordt gekeken of vergoedingen niet meer dan 30% verschillen van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Daarbij wordt er gekeken naar het soort vergoeding, de hoogte hiervan en naar de persoon wie de vergoeding ontvangt.

Vergoeding thuiswerken

Voor bepaalde kosten die medewerkers maken in verband met het thuiswerken, is het al mogelijk om deze onbelast te vergoeden. Denk hierbij aan arbovoorzieningen en/of ICT middelen die medewerkers nodig hebben voor hun thuiswerkplek. Om andere thuiswerkkosten onbelast te vergoeden, kan de vrije ruimte worden gebruikt. Op dit moment is het kabinet bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden van aanvullende regelingen waarbinnen de werkgever ook andere thuiswerkvergoedingen kan vergoeden. Hierin worden de huidige regelingen voor de reiskostenvergoedingen ook opgenomen.

Hulp nodig?

Zijn er onduidelijkheden met betrekking tot dit onderwerp of andere salaris-, en/of HR-gerelateerde vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. De consultants van Buro Payroll kunnen uw organisatie ondersteuning bieden!

Call Now Button