Actueel

Wettelijk minimumloon stijgt met 1,6%

By 23 april 2020mei 13th, 2020No Comments

Iedere werknemer die in Nederland werkt heeft recht op het minimumloon. Voor volwassenen geldt het volledige minimumloon, jongeren (onder de 21 jaar) hebben recht op een deel hiervan. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Twee keer per jaar (in januari & juli) wordt het minimumsalaris aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. Ook dit jaar gaan deze lonen weer omhoog, per 1 juli 2020 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,6%.

Wettelijk minimumuurloon

Het wettelijk minimumloon laat zien op hoeveel loon werknemers minimaal recht hebben per dag, week en per maand. Dit minimum is niet per uur vastgelegd, omdat het uurloon afhankelijk is van de fulltime werkweek. Per organisatie kan dit bijvoorbeeld verschillen tussen de 36, 38 of 40 uur. Om toch tot een uurloon te komen, kunnen werkgevers het weekloon delen door een fulltime werkweek, hierbij moet het afrondingsverschil naar boven afgerond worden. Medewerkers mogen namelijk niet onder het wettelijk minimumsalaris verdienen.

Tweede Kamerlid Van Dijk heeft een initiatiefwetsvoorstel gedaan voor de invoering van een wettelijk minimumuurloon ingediend. Dit uurloon wil hij verhogen naar €10,60. Dit bedrag is even hoog als het huidige afgeleide minimumuurloon voor werknemers met een 36-urige fulltime werkweek. Het wetsvoorstel heeft een eerlijker en transparanter minimumsalaris als doel. De hoogte van het salaris hangt op dit moment af van een fulltime werkweek, waardoor verschillen te zien zijn in verschillende sectoren. Bij werkgevers met een 36-urige werkweek ligt het loon hoger dan bij bijvoorbeeld organisaties met een 38- of 40 urige werkweek. Volgens Van Dijk is het niet meer van deze tijd om het loon hiervan af te laten hangen en is het een oneerlijke beloning van werknemers. Mocht het wetsvoorstel goedgekeurd worden, dan zou dit betekenen dat werknemers van organisaties met een fulltime werkweek van 40 uur maar liefst 11% duurder worden.

Tabel minimumloon juli 2020

Werknemers hebben vanaf 15 jaar tot en met hun 20e recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. In het overzicht hieronder is het wettelijke bruto minimumloon per 1 juli 2020 te zien, ingedeeld op leeftijd, het percentage op het wettelijke minimale loon, per maand, per week en per dag.

Tabel minimumloon juli 2020

Call Now Button