Actueel

Wettelijke vakantiedagen opnemen

By 5 mei 2020mei 13th, 2020No Comments

In deze periode waarin het COVID-19 virus centraal staat, is het niet het eerste waar medewerkers aan denken; vakantiedagen opnemen. Ongetwijfeld zullen er wel al een aantal vakanties ingepland staan en hebben medewerkers al een aantal vrije dagen opgenomen.

Werknemers bouwen jaarlijks een vakantiesaldo op dat minimaal gelijk is aan viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Als werkgever bent u verplicht om werknemers de mogelijkheid te bieden om deze dagen op te nemen. Sinds 2012 is er in de wet een vervaltermijn opgenomen over het vervallen van de wettelijke vakantiedagen. Op deze manier worden werknemers gestimuleerd om vrij te nemen. De vakantie dagen komen te vervallen als deze niet binnen zes maanden zijn opgenomen na het jaar waarin deze zijn opgebouwd. Dit houdt in dat per 1 juli 2020 de wettelijke vrije dagen die in 2019 zijn opgebouwd komen te vervallen.

Informeer werknemers over te vervallen, wettelijke vakantiedagen

In 2018 is de vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen iets versoepeld. De werkgever dient werknemers te informeren over het niet opnemen van deze vrije dagen. Ook de gevolgen hiervan moeten gecommuniceerd worden. Wanneer deze informatie over het vakantierecht niet gedeeld wordt met de werknemer dan behoudt de werknemer zijn/haar recht op de wettelijke vakantiedagen. Ook na het aflopen van de vervaltermijn. Dit houdt in dat de vakantiedagen pas na vijf jaar na het opbouwen komen te vervallen.

Informeer uw werknemers tijdig over het vervallen van de wettelijke vakantiedagen. Op deze manier voorkomt u dat medewerkers te weinig rustmomenten van hun werk nemen. Stel al uw werknemers bijvoorbeeld jaarlijks schriftelijk op de hoogte aan het begin van het jaar. Op deze manier geeft u medewerkers de gelegenheid om zijn/haar wettelijke vakantie op te nemen voordat deze verstrijkt. Door werknemers de schriftelijke mededeling te laten bevestigen, kunt u altijd bewijzen dat u de medewerker tijdig op de hoogte heeft gebracht. Uiteraard kunt u ook een artikel in de arbeidsovereenkomst wijden aan het vervallen van wettelijke vakantiedagen. Zo zijn medewerkers vooraf altijd geïnformeerd.

Uitzonderingen op uw informatieplicht

Er zijn een aantal uitzonderingen op de informatieplicht over het vervallen van de wettelijke vakantie. Wanneer een medewerker bijvoorbeeld op non-actief is gesteld met behoud van salaris, dan bent u niet verplicht om deze werknemer op de hoogte te stellen. De vakantiedagen moeten als het ware ‘nuttig’ zijn en de werknemer de mogelijkheid geven om tot rust te komen van werk.

Call Now Button